Sản phẩm

Công ty TNHH Năng lượng sinh học GreenVinci

Văn hóa công ty GreenVinci là một nhà sản xuất thuộc DaVinci R & D chuyên ngành và sản xuất các thiết bị tiết kiệm năng lượng và nhiên liệu sinh khối rắn nhiên liệu. Hơn Vinh dự của công ty Công ty đã xây dựng cơ sở sản xuất và chế biến cho sinh khối pellet và chip gỗ ở Phật Sơn và JiangMen. Hơn Lịch sử công ty Ứng dụng sản phẩm Gas công nghiệp và chuyển đổi nồi hơi dầu, sấy khô hoa quả, mạ điện, điện di, vv Hơn

Sản phẩm nổi bật