GreenVinci Năng lượng Sinh học Công ty TNHH

Địa chỉ: Khu công nghiệp Dajin, đường Jiansha, thành phố Phật Sơn quận Phật Sơn, GD Trung Quốc

ĐT: + 86-757-63258876

MOBILE: +8613824419029

E-MAIL: sales@vincienergy.com