Đầu đốt khí hóa chất thải rắn

Chúng tôi là một trong những nhà sản xuất và cung cấp đầu đốt khí hóa chất thải rắn hàng đầu, chuyên cung cấp các loại vòi đốt khí hóa chất thải rắn tự động thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí, không gây ô nhiễm và hiệu quả cao. Ngoài ra, thiết bị tùy chỉnh có sẵn.